Pedagógiai munkatárs képzés

Pedagógiai asszisztens

A képzés adatai:

Képzés típusa: szakképesítés

Engedélyszám, nyilvántartási szám: 01194002

Kezdési időpont: 2022. július 16. - becsatlakozási határidő: augusztus 20.

következő képzés kezdési időpontja: 2022. október 08.

Képzés időtartama: 5 hónap

Képzés ára: 140.000 Ft

Gyakorlatorientált ONLINE képzés, visszanézhető órákkal, AJÁNDÉK jegyzetekkel és KIDOLGOZOTT tételekkel!

Miért jelentkezz?

 • hogy a pszichológia által jobban megismerd önmagad
 • hogy mélyebb önfejlesztésbe és önmegvalósításba kezdj
 • hogy megalapozd jövődet a pedagógusi pályán
Jelentkezés feltétele
 • Érettségi végzettség
 • Orvosi alkalmassági nem szükséges
 • Képzési díj első részletének befizetése
A képzés ütemezése

Képzésünket távoktatásban (kontakt online óra) és helyszíni oktatásban is indítjuk. 

Távoktatás: az órák visszanézhetők!

Helyszíni oktatás: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szombathely.

Mindkét esetben a tanítás órarend szerint, általában hétvégente 9 órától 17 óráig zajlik.

A képzés célja és tanegységei

A pedagógiai asszisztens szakmai képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb gyermeknevelő, gondozó intézményben felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett a kompetenciahatárokat betartva közreműködni a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt tudjon venni az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Képes legyen felügyelni, kísérni a csoportot, gondozási feladatokat ellátni, részt venni a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálni tudja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Tanegységek:

 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 • Családpedagógiai alapismeretek
 • Szabadidőpedagógia
 • Gondozás és egészségnevelés
 • Kommunikáció és viselkedéskultúra
A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • Pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
 • A nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Alkalmazni a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit.
 • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódni az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
 • A személyiségalapú megközelítésre.
  Az ember alapvető és magasabb rendű szükségleteinek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban.
 • Különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között.
 • Munkáját az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva megszervezni.
 • Különbséget tenni a nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról.
 • Különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezni feltárásukat.
 • Elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolatrendszerében megjelenő deviáns elemeket.
 • Kezdeményezni az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között.
 • Megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét.
 • Együttműködni a krízishelyzetek feltárásában, elemezni a tudomására jutott tényeket.
 • Különbséget tenni tények és hipotézis között.
 • A családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra.
 • Együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • A programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésére.
 • Különbséget tenni a nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek között.
 • Játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • A közművelődési intézmények közül kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködni a családdal, kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Véleményt alkotni, tapasztalatokat megfogalmazni egy-egy programmal kapcsolatban.
 • Megfelelő körülményeket teremteni a rá bízott gyermek/tanuló egészséges személyiség-fejlődéséhez.
 • Megteremteni a gyermek/tanuló egészséges életkörülményeit.
 • Az individuális segítségnyújtásra.
 • Összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.
 • A pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítésére.
 • Kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Az adekvát kommunikációra.
 • Betartani a kapcsolatteremtés szabályait.
 • Üdvözölni a gyermeket, családot, bemutatkozásában a lényeges elemekre szorítkozni, kerülni a személyes elemeket.
 • Kommunikációjával fenntartani hallgatósága érdeklődését.
 • Személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Bizalmi légkört kialakítani és fenntartani a gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Önállóan, de a pedagógus iránymutatása alapján végezni munkáját. Betartani a szakmai kompetenciájának határait
 • Felelősséget vállalni munkájáért és együttműködni a pedagógussal.
 • Munkája során szem előtt tartani a szakma etikai szabályait, és az egyéni bánásmód jelentőségét, a gyermek/tanuló érdekeit, autonómiáját, identitását
 • Kompetenciahatárait megtartani, támogatni a rászoruló gyermeket/fiatalt és családját
Vizsgainformációk

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgán szerezhetik meg az államilag elismert képesítő bizonyítványt.

A képesítési vizsgára bocsátás feltétele, hogy a résztvevő megszerezze a TE SZAKMÁD Kft. által kiállított tanúsítványt!

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám 20 %-át
 • a képzésben résztvevő által aláírt jelenléti ív
 • a képzésben résztvevő külön-külön minimum 51 %-os szinten kell teljesítse a három tantárgyzáró vizsgát
 • a teljes képzési díj befizetése

Miért érdemes a TE SZAKMÁD Kft-nél elvégezni ezt a képzést?

Tanáraink az adott képzési terület kiváló szakemberei, ezáltal a tanulóink naprakészen és minden tudás birtokában szerezhetik meg az államilag elismert képesítő bizonyítványt. Nálunk nem csak az adott képzés megszerzésére van lehetőséged, hanem igény esetén segítünk a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben is. Amennyiben csak elakadtál és segítségre vagy egy kis bátorításra van szükséged egy interjúra való felkészülésben, akkor nyugodj meg, mert csapatunk ebben is támogat! A vizsgán nem érhet meglepetés, mert a tanúsítvány megszerzése során a záróvizsgával azonos típusú feladatokkal találkozhatsz.

Érdekel a pedagógiai munkatárs képzés?

Amennyiben jelentkezni vagy érdeklődni szeretnél, lépj kapcsolatba velünk!